Repetitionsbilder (tagna i repetitionslokalen på Skeppargatan och på folkhögskolan i Lännersta under våren 2012)

Foto: Johan och Christel Hackman

Genrepsbilder (tagna på Teater Lederman i oktober 2012)

Foto: Johan Hackman


Kvarteret Bohemen med OperaVox 2012

www.johanhackman.se